Litania do św. Brata Alberta

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Bracie Albercie, módl się za nami


Ojcze ubogich, módl się za nami

Opiekunie bezdomnych, módl się za nami

Bracie odrzuconych, módl się za nami

Orędowniku opuszczonych, módl się za nami

Przyjacielu poszukujących, módl się za nami

Powierniku strapionych, módl się za nami

Żarliwy miłośniku Chrystusa, módl się za nami

Wierny czcicielu Bożej Matki, módl się za nami

NIestrudzony naśladowco św. Franciszka, módl się za nami

Duchowy synu św. Jana od Krzyża, módl się za nami

Bracie Albercie, gorąco kochający Ojczyznę, módl się za nami

Bracie Albercie, poszukujący prawdy i piękna, módl się za nami

Bracie Albercie, wzorze cnót chrześcijańskich, módl się za nami

Bracie Albercie, wrażliwy na ludzkie cierpienie, módl się za nami

Bracie Albercie, posłuszny Bożym wezwaniom, módl się za nami

Bracie Albercie, kontemplujący Boże miłosierdzie, módl się za nami

Bracie Albercie, pełen wdzięczności za mękę Syna Bożego, módl się za nami

Bracie Albercie, głoszący Chrystusową miłość w obrazie Ecce Homo, módl się za nami

Bracie Albercie, przejęty dobrocią Jezusa w Eucharystii, módl się za nami

Bracie Albercie, porzucający sztukę, by służyć najmniejszym braciom Chrystusa, módl się za nami

Bracie Albercie, ubogi dla ubogich, módl się za nami

Bracie Albercie, odkrywający w najbiedniejszym godność Bożego dziecka, módl się za nami

Bracie Albercie, odnawiający zatarty obraz Chrystusa we wzgardzonych i grzesznych, módl się za nami

Bracie Albercie, dźwigający upadających i słabych, módl się za nami

Bracie Albercie, służący bliźnim jak Chrystusowi, módl się za nami

Bracie Albercie, dobry jak chleb, którym każdy głodny może się nakarmić, módl się za nami

Bracie Albercie, ufający Bożej opatrzności, módl się za nami

Bracie Albercie, wytrwały w modlitwie, módl się za nami

Bracie Albercie, wierny duchowi pokuty, módl się za nami

Bracie Albercie, rozmiłowany w Bogu, módl się za nami

Bracie Albercie, wspomagający wszystkich, którzy idą Twoimi śladami, módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, św. Bracie Albercie,
- abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś św. Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy spełniając dzieła miłosierdzia, za jego przykładem umieli być braćmi wszystkich potrzebujących. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.